Bod č. 58

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Svidnícka 15,17,19,21, Kvačalova 49, Páričkova 17, Sklenárova 18,20, Sklenárova 22,24, Slatinska 2,4, Slatinská 10,12, Žitavská 2,4,6, Toplianska 3, Lotyšská 2,4,6,8, Estónska 48, Horná 5, Koprivnická 36, Bakošova 46, Ševčenkova 8, Ševčenkova 6, Fedinova 16, Pifflova 8, Furdekova 4, Šášovská 6, Žehrianska 7, Jasovská 45, Šintavská 26, vlastníkom bytov a nebytových priestorov.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.