Bod č. 55

Návrh na zriadenie vecného bremena – práva prechodu a prejazdu cez pozemky v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 9165/23 a parc. č. 21795/1 a zriadenie vecného bremna – práva uloženia inžinierskych sietí cez pozemky v Bratislave, k. ú. Staré Mesto parc. č. 9165/23, parc. č. 21795/1 a parc. č. 21293/37


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.