Bod č. 54

Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemok v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 729/20


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.