Bod č. 45

Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto – Projekt TEN-T, prepojenie železničného koridoru TEN-T s letiskom a železničnou sieťou v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.