Bod č. 38

Návrh na schválenie vybratého účastníka priameho predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21700/44, Dobšinského ul.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.