Bod č. 34

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto a k. ú. Petržalka, spoločnosti METRO Bratislava a.s., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.