Bod č. 30

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5947/83 a parc. č. 5947/84 pre spoločnosť Incheba, a. s. so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.