Bod č. 29

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4301/3 a parc. č. 4354/2 pre spoločnosť GLOBALPACK, s.r.o. so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.