Bod č. 25

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave k. ú. Rača časť parc. č. 6041/2, 6044, 6107/1, 6107/2, 6107/5, 6109/1,6109/2 a časti investičných lesných ciest vedených na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Rača na parc. č. 6041/2, 6109/2 Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š. p. Banská Štiavnica


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.