Bod č. 16

Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v roku 2009


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.