Bod č. c

Informácia o návrhu na prijatie účinných opatrení na zamedzenie prehlbovania zlej hospodárskej, finančnej situácie hlavného mesta SR Bratislavy


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.