Bod č. 6

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21895/2, Róbertovi Šarníkovi - uznesenie k materiálu nebolo prijaté


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.