Bod č. 4

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3250/5 a parc. č. 21340/3, Ivanovi Tychlerovi - uznesenie k materiálu nebolo prijaté


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.