Bod č. 37

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 353/2011 zo dňa 27.10.2011, č. 891/2012 zo dňa 22.11.2012 (prerokované 24.04.2013)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.