Bod č. 1

Ústna informácia o plnení uznesenia z mestského zastupiteľstva zo dňa 14. 03. 2013 o výtlkoch na cestách - uzn. č. 1002/2013


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.