BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 81

Návrh na predaj nehnuteľností - pozemku a dielov z pozemkov v k. ú. Staré Mesto za účelom majetkovoprávneho vysporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom nachádzajúcim sa v areáli Úradu vlády SR


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.