BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 78

Návrh na schválenie víťazného návrhu obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý nájom nehnuteľností v Bratislave, v k. ú. Nové Mesto, a to pozemkov parc. č. 11280/1, parc. č. 11280/34, parc. č. 11280/35, parc. č. 11280/46, parc. č. 11280/48, parc. č. 11280/54, parc. č. 11280/55, parc. č. 11280/56 a parc. č. 11280/57 a stavby súp. č. 7768 na pozemkoch parc. č. 11280/46 a 11280/57, spoločnosti Národné tenisové centrum, a. s. so sídlom v Bratislave 7 - materiál bol stiahnutý z programu MsZ


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.