BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 72

Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na časť pozemku parc. č. 2848/4 v Bratislave, k. ú. Petržalka - umiestnenie objektu 10 Energoblok


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.