BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 71

Návrh na schválenie výstavby 2 - podlažných stavieb na časti pozemku registra "C" KN parc. č. 13699, k.ú. Nové Mesto, nachádzajúceho sa na Vihorlatskej 10 v Bratislave, pre Súkromnú základnú školu Waldorfskú so sídlom v Bratislave - materiál bol stiahnutý z programu MsZ


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.