BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 66

Informácia o predloženom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Maroša Kondróta 6 - uznesenie k materiálu nebolo prijaté


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.