BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 5

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov parc.č. 7962/2, 7963/1, 7963/2 a stavby súp. č. 2892 v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, na Mýtnej ul. 33, občianskemu združeniu VAGUS so sídlom v Bratislave 2


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.