BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 3

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa predĺženia platnosti Zmluvy o nájme o budúcich zmluvách o nájme č. 08-94-1226-02-00 v znení Dodatku č. 08-94-1226-02-01, Dodatku č. 08-94-1226-02-02 a Dodatku č. 08-94-1226-02- 03 – Mestský parkovací systém, s.r.o.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.