BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 26

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúci sa nájmu časti pozemku a budúceho zriadenia vecného bremena v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 22187 spoločnosti NICOLA INVEST, s.r.o. so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.