BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 25

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 253/5 Telovýchovnej jednote Záhorák – tenisový klub, so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.