BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 18

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti - malej telocvične o výmere 144m2, nachádzajúcej sa na Batkovej 2, v k.ú. Dúbravka, pre nájomcu CVČ Klokan, so sídlom v Bratislave, na dobu určitú od 01.10.2012 do 30.06.2013, 5x týždenne, v pondelok až piatok od 16,00 hod. do 20,00 hod.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.