BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 16

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3481/61, 3481/1, 3479/1, 3478/4 a 3477/4, pre spoločnosť VILLA RUSTICA, s r.o. so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.