BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 12

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17360/2 a parc. č. 17360/18 Rolandovi Procházkovi a Ing. Jozefovi Turócimu bytom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.