Bod č. 85

Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 758/2012 zo dňa 26. – 27.9.2012 v znení uznesenia MsZ č. 763/2012 zo dňa 26. - 27.9.2013


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.