Bod č. 81

Návrh na zriadenie vecného bremena k pozemkom v Bratislave, k. ú. Ružinov a k. ú. Trnávka, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.