Bod č. 8

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – veľkej telocvične nachádzajúcej sa na Dudvážskej 6 v Bratislave, k.ú. Podunajské Biskupice, pre spol. GAUDEAMUS, s.r.o., so sídlom v Bratislave - uznesenie k materiálu nebolo prijaté


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.