Bod č. 65

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý nájom nehnuteľností - pozemkov parc. č. 19715/3,19598, 19599, 19603/1 v Bratislave, k. ú. Vinohrady, za účelom vybudovania areálu reštaurácie v lokalite „Železná studnička - Rotunda“ v území hornej Mlynskej doliny


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.