Bod č. 63a

Informácia o príprave podmienok obchodných verejných súťaží s ich schvaľovaním v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy – uznesenie k materiálu nebolo prijaté


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.