Bod č. 61

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2999/47 a parc. č. 2999/48, Staré Grunty, spoločnosti TELERVIS PLUS a.s., – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou a pozemku k nej priľahlého - materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.