Bod č. 57

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v na Zimnom štadióne Harmincova 2 v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.