Bod č. 56

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v Saune Delfín, Ružová dolina 18 v Bratislave, k. ú. Nivy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.