Bod č. 50

Materiály, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. dňa 28. júna 2013


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.