Bod č. 48

Materiály, ktoré boli prerokované a schválené na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s. dňa 25. júna 2013


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.