Bod č. 47

Materiály, ktoré boli prerokované a schválené na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. dňa 29. mája 2013


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.