Bod č. 42

Schválenie názvov jednotlivých stratégii v rámci projektu Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.