Bod č. 4

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21762/1 Ahmedovi Halimimu


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.