Bod č. 39

Ústna informácia o vybavovaní žiadostí o prenájom pozemkov pod stojiskami – uznesenie k materiálu nebolo prijaté


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.