Bod č. 35

Návrh na schválenie prenájmu bazénov a posilňovne na Plavárni Pasienky, Junácka 4, Bratislava ako prípadu hodného osobitného zreteľa (rokovanie o tomto bode bude štvrté vo štvrtok 27.6.2013)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.