Bod č. 31

Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012 a hodnotiaca správa za rok 2012 (rokovanie o tomto bude ako prvé vo štvrtok 27.6.2013)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.