Bod č. 28

Protokol o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR - Stav verejných financií a majetku v meste, ktoré je sídlom kraja a plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.