Bod č. 16

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/159 podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. a parc. č. 1020/152 ako prípadu hodného osobitného zreteľa, spoločnosti STAV-TRADE, spol. s r.o, so sídlom v Bratislave - materiál bol stiahnutý z programu MsZ


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.