Bod č. 12

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Bratislavské podhradie, s.r.o. so sídlom v Bratislave - materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.