Bod č. 1

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 5. 2013 a predĺženie termínov plnenia uznesení splatných k 30. 5. 2013 a k 30. 6. 2013 - uznesenie k materiálu nebolo prijaté


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.