Bod č. m

Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Slávičie údolie 26, Tichá 4, Trebišovská 2, Ladislava Dérera 2, Janotova 4, Hany Meličkovej 9, Bakošova 42, Ševčenkova 28, Vavilovova 22, Mamateyova 14, Mamateyova 10, Mlynarovičova 11, Vígľašská 9, Budatínska 35, 37, Vígľašská 19, Žehrianska 3, Tranovského 37, Latorická 21 vlastníkom bytov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.