Bod č. l

Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených finančnou kontrolou v mestskej rozpočtovej organizácii v Základnej umeleckej škole Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.