Bod č. k

Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených finančnou kontrolou v mestskej rozpočtovej organizácii Základnej umeleckej škole Istrijská č.22, Bratislava


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.